Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING VIGOTEC

Vigotec verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij privacy@vigotec.be.  

Verwerkingsdoeleinden

Vigotec verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en prospecten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 
Tenslotte maakt onze website gebruik van cookies.
Hiermee worden enkel anoniem gegevens verzameld over de activiteiten op onze website.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Vigotec groep.

Voor bepaalde diensten of opdrachten kunnen ze worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen en die in directe relatie met ons staan (bv.
jouw naam en adresgegevens aan transporteurs). 

Vigotec garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@vigotec.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan met een mailtje aan privacy@vigotec.be of schrijf je uit onderaan de ontvangen mail.

Media

Er kunnen films en foto's genomen worden tijdens workshops en andere events. Laat op voorhand weten als je niet gefotografeerd wil worden. Sfeerbeelden kunnen zonder toestemming in mailings, op de website of andere sociale media gebruikt worden.
Bij gerichte beelden zal een toestemming mondeling of schriftelijk gevraagd worden. De foto's en filmpjes worden op een beveiligde manier bewaard.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Wijzigingen

Vigotec behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen in ons beleid zullen via onze website aan je worden gemeld.

Terug naar home

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je hiermee instemt.